prodej obrazů - obrazy a malby

Výstavy a prodej obrazů

Krajiny

Krajiny severních Čech s motivy řeky Ohře, okolí města Loun, Českého středohoří tak i jižních Čech se svými rybníky jsou nejobsáhlejším a otevřeným celkem obrazů. I přes charakteristický prvek zjednodušené linie, který je zde uplatněn především v horizontální podobě a společně se záměrně zvolenou barevnou nahodilostí a osobitým zpracováním s pomocí špachtle a štětce nanášených v několika barevných vrstvách je patrno, že obrazy vychází z reálného pocitu krajiny.

Figurální malba

Figurální malba tvoří otevřený celek obrazů, kde hlavní linie jsou obrysy figur a výrazovým prostředkem je kruh tvořený špachtlí a zpracován v několika po sobě jdoucích barevných vrstvách, kde podstatu tvoří rovněž jako u krajinomalby – záměrná barevná nahodilost tohoto překrývání.

Chrám sv. Mikuláše - Louny

Chrám sv. Mikuláše v Lounech je zpracován do uzavřeného celku - obrazů z různých úhlů pohledu. Pohledu jako takového, pohledu barevného vyjádření a pohledu zpracování. Jako u celé tvorby je stále přítomný charakteristický prvek zjednodušené linie, který je zde zpracován ve vertikální podobě. Na místě původního chrámu sv. Mikuláše, který v roce 1517 vyhořel, vzniklo síňové trojlodí s krásnou krouženou klenbou a jehlancovou střechou, tvořící protějšek blízkých kopců Českého středohoří …

 

Výstavy

Výstavy

Výstavy

 

Výstavy

Výstavy

Výstavy

 
® 2005 Vyrobeno ve webdesign OneDesign Provozováno na E-shop systému Jedničky | LAST MINUTE ZÁJEZDY