prodej obrazů - obrazy a malby

Vuk Zörner - prodej obrazů - obrazy a malby

Motto:

Barva v současné době je něco zcela jiného, než bývala. Má docela jinou funkci. Ve všech dobách byla doprovodem formy, a to i když byla krásná, dekorovala, byla na povrchu věci. Pro nás, je barva živým organismem s vlastním individuálním životem, jako cokoli živého. Je živá sama v sobě, mluví sama za sebe, je určitým slovem, symbolem určitého pocitu – jako vůně …. Největší malíři i mimo naši dobu cítili barvu, ale protože jejich stanovisko bylo jiné, bylo dané, nedostali se k životu barvy.

Martin Salcman

 

 

Krajiny

Krajiny severních Čech s motivy řeky Ohře, okolí města Loun, Českého středohoří tak i jižních Čech se svými rybníky jsou nejobsáhlejším a otevřeným celkem obrazů. I přes charakteristický prvek zjednodušené linie, který je zde uplatněn především v horizontální podobě a společně se záměrně zvolenou barevnou nahodilostí a osobitým zpracováním s pomocí špachtle a štětce nanášených v několika barevných vrstvách je patrno, že obrazy vychází z reálného pocitu krajiny.

Figurální malba

Figurální malba tvoří otevřený celek obrazů, kde hlavní linie jsou obrysy figur a výrazovým prostředkem je kruh tvořený špachtlí a zpracován v několika po sobě jdoucích barevných vrstvách, kde podstatu tvoří rovněž jako u krajinomalby – záměrná barevná nahodilost tohoto překrývání.

Chrám sv. Mikuláše - Louny

Chrám sv. Mikuláše v Lounech je zpracován do uzavřeného celku - obrazů z různých úhlů pohledu. Pohledu jako takového, pohledu barevného vyjádření a pohledu zpracování. Jako u celé tvorby je stále přítomný charakteristický prvek zjednodušené linie, který je zde zpracován ve vertikální podobě.
Na místě původního chrámu sv. Mikuláše, který v roce 1517 vyhořel, vzniklo síňové trojlodí s krásnou krouženou klenbou a jehlancovou střechou, tvořící protějšek blízkých kopců Českého středohoří …

 

 
® 2005 Vyrobeno ve webdesign OneDesign Provozováno na E-shop systému Jedničky | LAST MINUTE ZÁJEZDY